Het werkbezoek staat weer voor de deur!!!

De vluchten zijn wederom geboekt en door onze contactpersonen Fausto Maya Gutiérrez en Federico Ocampo Maya is alles weer perfect voorbereid.

Na vorig jaar in mei op werkbezoek te zijn geweest, staat het nieuwe werkbezoek weer voor de deur.
We kijken er erg naar uit.

We hebben vorig jaar toezeggingen kunnen doen voor ondersteuning van lopende en nieuwe projecten. Deze hulp is in de afgelopen anderhalf jaar ook verleend door de deskundige coördinatie van onze contactpersoon Fausto.
We hopen de voortgang van deze projecten met eigen ogen te gaan zien!!

Helaas kan Bram van Os dit jaar vanwege omstandigheden het werkbezoek niet meemaken. Dit is natuurlijk erg jammer. Door de jarenlange samenwerking kunnen we lezen en schrijven met elkaar.
Petra (de vrouw) van Nico zou al meegaan op werkbezoek. Doordat zij al verschillende keren in Colombia is geweest en het reilen en zeilen van de stichting van dichtbij meemaakt, zal zij de honneurs voor Bram waarnemen.
Daarnaast zullen we tijdens het werkbezoek regelmatig contact met Bram hebben en overleg plegen over de te verlenen hulp.

Als afgevaardigden van het bestuur hopen wij op zaterdag 4 november te vertrekken naar Colombia.

Vluchtschema

Zaterdagmorgen 4 november zullen wij om 9.50 uur vertrekken vanaf Schiphol. Via een tussenstop in Madrid zullen wij dan om 19.55 uur plaatselijke tijd in Medellín arriveren. Door het tijdsverschil van 6 uur hebben wij er dan 16 uur reizen op zitten.

Programma werkbezoek

Fausto heeft inmiddels in overleg met ons het programma vastgesteld.

Zondag 5 november zal in het teken staan van het bijkomen van de reis, ontspannen, vergaderen en het doornemen van het schema voor de komende 7 dagen.

Op maandag 6 november zullen we om 9.00 uur van Medellín naar Cartagena vliegen.

Op dinsdag 7 november zullen we in de stad Cartagena onze lopende projecten en mogelijk nieuwe projecten gaan bekijken. Fausto is op vooronderzoek geweest om projecten die aan de doelstelling van onze stichting voldoen te bekijken en informatie in te winnen.

’s-Avonds vliegen we terug naar Medellín.

Woensdag 8 november zullen we in de ochtend een bezoek brengen aan de projecten van Stichting Straatkinderen Medellín. De oprichter van deze stichting is de Nederlander Ed Veldhuisen. Deze Stichting doet sinds 2006 geweldig werk in Colombia. Sinds een aantal jaren ondersteunen wij deze stichting. Ook nu zijn er weer plannen voor ondersteuning/samenwerking.

Ook zullen we deze dag bezoeken brengen aan projecten van het eerste uur. Dit zijn Escuela Montanuela (een kleine plattelandsschool), Fundacion Solidaridad en Casa del Buen Dios (een soort Ronald McDonald huis). Aan deze projecten bieden we kleinschalige hulp. O.a. vervanging van lesmateriaal, reparatiewerkzaamheden en voedselhulp worden bekostigd.

Donderdag 9 november zullen we een bezoek brengen aan een school in Amaga (buitenwijk van Medellín) die wij sinds vorig jaar mei ondersteunen. We zullen daar gaan bekijken hoe o.a. het schoolplein is opgeknapt. Hiervoor hebben wij als stichting geld beschikbaar gesteld.

Daarna zullen we de school San Nicolas bezoeken. Dit is altijd een indrukwekkend gebeuren. Sinds de start van de bouw in 2011 is er een indrukwekkend schoolgebouw van drie verdiepingen neergezet waar veel kinderen les krijgen. Deze school is mede dankzij hulp van (adoptie) Stichting Hogar gebouwd.

Donderdagavond vliegen we naar Cali zodat we op tijd zijn om de projecten van vrijdag te gaan bekijken.

Vrijdag 10 november zullen we Escuela Voluntad de Dios bezoeken. Deze school is in 2003/2004 gezamenlijk met (adoptie) Stichting Hogar gebouwd. Deze school ondersteunen we ook met het vervangen van lesmateriaal en het bekostigen van reparatiewerkzaamheden.

Verder bezoeken we Escuela Santa Rosa. In de afgelopen jaren hebben wij hier ondersteuning verleend t.b.v. de renovatie van de school.

Zaterdag 11 november vliegen we weer terug naar Medellín en zal de dag verder in het teken staan van de evaluatie van het werkbezoek.

Wij ervaren het als bestuur als een voorrecht om met eigen ogen de vorderingen van de projecten weer te kunnen zien.

Via de onze website kunnen jullie (bijna)dagelijks een verslag lezen van ons werkbezoek in Colombia. Op die manier blijven jullie goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting.

Verder kunnen jullie ons ook volgen via Facebook.

Het zou geweldig zijn als jullie een donatie doen op de bankrekening van onze stichting. Daarnaast vragen wij om te overwegen om structureel donateur te worden. Met structurele donateurs is er een continue stroom van inkomsten waardoor we na de bouw van de school ook weer nieuwe projecten kunnen opstarten.

Op onze website kunnen jullie onder het kopje “donateurs” de machtiging invullen.

Na het werkbezoek willen we o.a. de volgende doelstellingen gaan oppakken/realiseren:

  • Vaker berichten via social media (Instagram/Facebook/website
  • Nieuwe website
  • Vergroten aantal donateurs
  • Nieuw bestuurslid

Mede namens Bram een hartelijke groet.

Petra en Nico

Laat een reactie achter