Publicatie gegevens

Publicatiegegevens Stichting Kinderen in Colombia
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2023 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2022 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2021 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2020 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2019 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2018 kunt u hier downloaden (pdf)

Voorgaande versies:
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2017 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2016 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2015 kunt u hier downloaden (pdf)
Het volledige document van de Publicatiegegevens 2014 kunt u hier downloaden (pdf)

De naam van de instelling
Stichting Kinderen in Colombia
www.kidsincolombia.com

Het KvK nummer en RSIN
KVK nummer: 28094545
RSIN nummer: 811084309

 Het post- en bezoekadres
Piet Heinlaan 50
2224 TB Katwijk ZH

 De doelstelling
Stichting Kinderen in Colombia heeft ten doel: het verstrekken van financiële en materiële hulp aan kansarme kinderen in Colombia. Deze hulp wordt geboden vanuit de bewogenheid van het evangelie van Jezus Christus, die oog had voor mensen zonder hoop. De beoogde projecten zijn in beginsel lokaal en kleinschalig.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het hierna beschreven beleid heeft betrekking op de jaren 2018 en 2019.

Ook in 2018 en 2019 willen wij als bestuur op deze manier hulp bieden. De lopende projecten zullen blijvend worden ondersteund om onze betrokkenheid te tonen.
Gezien de opgebouwde reserves, mede ontstaan doordat adoptiestichting Hogar in de afgelopen jaren de verdere bouw van school San Nicolas heeft bekostigd, hebben we aan onze contactpersoon Fausto opdracht gegeven om in de loop van 2018 nieuwe projecten te zoeken en indien mogelijk op te starten. De uitgaven worden gedaan na gedegen onderzoek. Mede door de samenwerking bij twee van onze projecten in Cali met Wings of Support (gelieerd aan KLM) zien we mogelijke groei van het aantal projecten. Onze contactpersoon in Colombia, Fausto Maya Gutierrez, verzamelt de benodigde financiële informatie en stelt een onderbouwde begroting van de kosten op. Vervolgens geeft Fausto een advies en wordt uiteindelijk door het bestuur een beslissing genomen of de uitgaaf verantwoord is.
Een doelstelling welke de afgelopen jaren steeds sterker is geworden, is de vorming van een sterk netwerk in Colombia. Vanuit de gedachte: Colombianen voor de Colombianen moet dit concreet gaan worden. Er is genoeg rijkdom in Colombia. Het probleem is dat bijna niemand elkaar vertrouwd. Door middel van de oprichting van een stichting in Colombia willen we dit concreet gaan maken de komende jaren.

 De bestuurssamenstelling
Voorzitter:                     vacant
Penningmeester:           N. Hoek
Bestuurder:                   G.M. van Os