Voortgang 2013

Voortgang 2013 – Escuela San Nicolas

In de loop van 2013 is de bouw van de beneden verdieping afgerond, zodat de kinderen in mooie lokalen les krijgen. Sinds de start van de bouw is de school sterk is gegroeid.
Medio 2013 zitten er 440 kinderen op deze school. ’s-Ochtends gaat de ene helft en ’s-middags de andere helft naar school. Op zaterdag ontvangen ongeveer 200 volwassenen onderwijs. De ouders die in de wijk wonen waar de school staat hebben vroeger weinig tot geen scholing gehad. Doordat deze school is gebouwd krijgen ze nu alsnog de kans om te leren lezen en schrijven. De school wordt dus optimaal benut!!!!
In de omgeving wonen ongeveer 5.000 kinderen die in aanmerking zouden komen voor deze school. Daar is dus extra ruimte voor nodig. Het zou geweldig zijn als snel met de bouw van de tweede verdieping kan worden begonnen. Daar kunnen dan vijf lokalen worden gebouwd.
Op dit moment wordt dus op de begane grond les gegeven. Om de school zo praktisch mogelijk te benutten zijn de beoogde eetzaal en keuken als leslokaal ingericht. Daardoor wordt er nu in een ruimte naast de school gekookt en gegeten. Het probleem op dit moment is dat deze ruimte erg klein is. Er kunnen maar weinig kinderen tegelijk eten. Het duurt dagelijks 2,5 uur voordat iedereen heeft gegeten. Geen optimale situatie dus. Ons werd dus de noodzaak van de bouw van de tweede verdieping op het hart gedrukt.