Manrique

Dit project ondersteunen wij al vanaf het begin van de oprichting van de stichting in 2002. O.a. de hierna genoemde punten zijn gerealiseerd.

  • Het huis van Dores is opgeknapt
  • Extra verdieping op het huis t.b.v. extra slaapkamers
  • Het gas, licht en water wordt betaald
  • Gebitten van de kinderen zijn gesaneerd
  • Schoolgeld wordt betaald
  • Voedsel en kleding wordt betaald
Dores zorgt al vele jaren in haar eentje voor 10 weeskinderen. Het ontbreekt deze kinderen aan niks. Elke dag komt er weer brood op de plank en wordt er voor voldoende drinken gezorgd. Ook mogen deze kinderen naar school wat in de achterbuurten van Medellin erg bijzonder is.

Het is voor de stichting dan ook een erg dankbaar en goed doel om geld aan te geven. We hoeven hier op dit moment alleen voor eten, drinken en schoolgeld te zorgen. Het zal ook een project zijn waar we dicht bij blijven.