Over de Stichting

Stichting Kinderen in Colombia helpt vanaf 2002 kinderen en familie’s in Colombia aan een andere toekomst.

Geschiedenis

Alles is begonnen n.a.v. een adoptieprocedure in Colombia. Geconfronteerd met de ellende in Colombia is er besloten om deze stichting op te richten. Vanaf de oprichting is er via vrienden, donateurs, bedrijven, kerken en instellingen geld binnengekomen om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.

Samenstelling bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de stichting uit:

  • voorzitter: vacant
  • bestuurslid: Nico Hoek
  • bestuurslid: Bram van Os

Visie

De stichting richt zich voornamelijk op het onderwijs voor de arme kinderen. Educatie is dan ook ons sleutelwoord! Want door middel van educatie krijg je de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor heeft iedereen met educatie de mogelijkheid om invloed op zijn/haar toekomst uit te oefenen.

 

Doelstellingen

Wat wij met de stichting willen bereiken is een brede ontwikkeling in de arme gebieden. Om onze projecten te realiseren vragen wij de ouders en omwonenden hierin een bijdrage te leveren.

Door de mensen er bij te betrekken creëer je meer draagvlak en een sociale omgeving. Ze zien namelijk hierdoor het nut van scholing en zullen hun kinderen minder snel van school halen om te werken. Ouders die helpen bij onze projecten krijgen ook financiële steun. Ze moeten echter wel meebetalen aan boeken en schoenen om weer die extra gebondenheid te geven aan de scholen.

Hierdoor heeft het woord school ook een meer positieve uitstraling gekregen in de gebieden waar wij steun bieden.