Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet direct op de website kunt vinden? Kijk dan eerst of u de vraag én het antwoord in onze lijst kunt terugvinden.

Mocht uw vraag niet voldoende beantwoord zijn of u heeft een andere vraag, stuur dan een email naar info@kidsincolombia.com

  • Hoe kan ik geld doneren?
  • Wat is een machtiging?
  • Hoe gaat de stichting om met mijn NAW-gegevens?
  • Wat is de duur van een donateurschap?

1. Hoe kan ik geld doneren?
Via het formulier Word donateur kunt u zich aanmelden als donateur van de stichting Kinderen in Colombia. Door het invullen en versturen machtigt u de stichting het door u opgegeven bedrag maandelijks van uw bank- of girorekening af te schrijven.

2. Wat is een machtiging?
Via een machtiging geeft een prive persoon (uzelf) aan de stichting Kinderen in Colombia de mogelijkheid geld af te schrijven van zijn of haar bank- of girorekening ten behoeve van het goede doel. Deze gelden zullen dus door de stichting bij u geïncasseerd gaan worden. Dit geschiedt tot wederopzegging.

3. Hoe gaat de stichting om met mijn NAW-gegevens?
De stichting heeft uw NAW-gegevens nodig om u de machtigingsformulieren te kunnen toesturen. Uw gegevens worden NIET aan derden beschikbaar gesteld.

4. Wat is de duur van een donateurschap?

Natuurlijk hopen wij dat u uw donateurschap voor langere tijd aangaat. Op die manier draagt u namelijk bij aan ons structurele werk en zijn wij zeker van uw continue steun. Mocht u echter besluiten om uw donateurschap op te zeggen, dan kunt u dit op ieder gewenst moment doen door middel van het sturen van een email naar info@kidsincolombia.com.