Escuela Roma Roja

Dit is een project welke we aan het werkbezoek in 2007 hebben overgehouden. Hier is een school gerenoveerd welke wordt geleid door een plaatselijke christelijke stichting. Deze school staat in een sloppenwijk in de kuststad Barranquilla. Hier hebben we de lokalen opgeknapt en de toiletten weer bruikbaar gemaakt. In 2007 was alles nog een ruïne maar het is echt prachtig geworden. Hier kunnen nu zeker 150 leerlingen naar school en daar is gelukkig animo genoeg voor. Fausto speelt ook hier een belangrijke rol met betrekking tot de controle op de naleving van de afspraken en tot nu toe naar alle tevredenheid.